Bollenwagen (N)

NS Bollenwagen type Ucs.

Deze wagon werd ontwikkeld nadat we er, samen met THS, in waren geslaagd om een flinke party Minitrix chassis van de laadkisten wagen te pakken te krijgen. Dit chassis werd aangepast en voorzien van witmetalen onderdelen en details. De bollen werden gemaakt van kunststof en de leidingen werden uitgevoerd door middel van etswerk

In totaal zijn er ca 1500 wagons gebouwd.

Hieronder kunt U zien welke onderdelen tesamen een bollenwagen opleveren.

Toekomst

Het is momenteel (zomer 2006) volledig onduidelijk of er een vervolg serie zal komen. Ongeacht of het Minitrix chassis nog leverbaar zou zijn, is de verkoop strategie van Minitrix over de tijd duidelijk gewijzigd en is dit chassis voor ons niet meer beschikbaar. Het zal er dan ook op neer komen dat er een geheel nieuw ontwerp zal moeten komen, waarschijnliojk gebaseerd op een eigen chassis. Dit zou dan kunnen worden uitgevoerd in hetzij gegoten kunststof, gegoten metaal of etswerk. Gegoten metaal ligt niet direct voor de hand vanwege het gewicht.

Net als voor de andeere vroegere producten geldt, dat eerst bekend zal moeten worden of er voldoende vraag bestaat om een heruitgave rendabel te maken.